Rezervacija

* Polja označena zvjezdicom nisu obavezna
Izaberi smještaj:
EnglishEnglish

Imzit-Comerc d.o.o.
Safeta Zajke 171a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon Dobrinja: +387 33 451 423, Telefon Ilidža: +387 33 636 980
E-mail: imzithoteli@epn.ba, Web: www.hoteliimzit.ba

Design by VISIA marketing and development